مزایده های سال 1402

 

 

مزایده های سال 1401

1- آگهی مزایده عمومی فروش خودرو پراید 1401

2- آگهی مزایده عمومی فروش اموال اسقاطی

   شرایط شرکت مزایده

 

مزایده های سال 1399

1- آگهی مزایده عمومی فروش 4 دستگاه خودرو - شهریور 1399

مزایده های سال 1398

1- آگهی مزایده عمومی فروش 6 دستگاه خودرو - مرداد 1398

دانلود فایل فشرده حاوی آگهی و شرایط مزایده

 

2- آگهی مزایده عمومی فروش 2 دستگاه خودرو - آبان 1398

دانلود فایل فشرده حاوی آگهی و شرایط مزایده

 

 

مناقصه های سال 1398

هیچ مناقصه عمومی در سال 98 انجام نشد.

لینک کوتاه