بیشتر
طرح تجمیع خدمات رایگان دامپزشکی در روستاهای شهرستان ماسال به مناسبت هفته دامپزشکی

طرح تجمیع خدمات رایگان دامپزشکی در روستاهای شهرستان ماسال به مناسبت هفته دامپزشکی

طرح تجمیع خدمات رایگان دامپزشکی در روستاهای شهرستان ماسال به مناسبت هفته دامپزشکی انجام شد.

00/07/18
طرح تجمیع خدمات دامپزشکی شهرستان ماسال در هفته دفاع مقدس

طرح تجمیع خدمات دامپزشکی شهرستان ماسال در هفته دفاع مقدس

طرح واکسیناسیون رایگان دام و طیور در دو روستای ماسال و شاندرمن توسط کارشناسان شبکه دامپزشکی ماسال صورت پذیرفت.

00/07/10
پلمب 2 واحد قصابی در بخش شاندرمن شهرستان ماسال

پلمب 2 واحد قصابی در بخش شاندرمن شهرستان ماسال

2واحد قصابی در شاندرمن ماسال به دلیل کشتار غیر مجاز دام و تهدید علیه بهداشت عمومی به درخواست دامپزشکی و با همکاری اداره اماکن پلمب شدند.

00/07/03
 ویزیت و واکسیناسیون رایگان دام و طیور به مناسبت هفته دولت در شهرستان ماسال

ویزیت و واکسیناسیون رایگان دام و طیور به مناسبت هفته دولت در شهرستان ماسال

به مناسبت هفته دولت، طرح تجمیع خدمات رایگان دامپزشکی در دو روستای ماسال و شاندرمن انجام شد.

00/06/10
91روز حبس تعزیری مجازات قصاب متخلف توسط دادگاه کیفری ماسال به علت تهدید علیه بهداشت عمومی

91روز حبس تعزیری مجازات قصاب متخلف توسط دادگاه کیفری ماسال به علت تهدید علیه بهداشت عمومی

قصاب متخلف ماسالی به دلیل کشتارغیر مجاز دام و تهدید علیه بهداشت عمومی به91روز حبس تعزیری محکوم شد.

00/05/20
پلمب یک واحد صنفی قصابی در شهرستان ماسال به دلیل تکرار تخلف کشتار غیر مجاز دام

پلمب یک واحد صنفی قصابی در شهرستان ماسال به دلیل تکرار تخلف کشتار غیر مجاز دام

یک واحد قصابی در شهرستان ماسال به دلیل کشتار غیر مجاز دام که از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی است توسط شبکه دامپزشکی و با همکاری اداره اماکن شهرستان پلمب شد.

00/03/17
ضبط 334 کیلوگرم فرآورده خام دامی در مدت 2 ماه اول سال 1400 در بازدید های شبکه دامپزشکی ماسال

ضبط 334 کیلوگرم فرآورده خام دامی در مدت 2 ماه اول سال 1400 در بازدید های شبکه دامپزشکی ماسال

در دو ماه ابتدایی سال 1400 تعداد 710 مورد بازدید بهداشتی توسط شبکه دامپزشکی به اتفاق ادارات صمت و بهداشت و اتاق اصناف از مراکز عرضه فراورده های خام دامی در سطح شهرستان ماسال انجام شد.

00/02/27
پلمپ دو واحد قصابی بدلیل کشتار غیر مجار دام در ماسال

پلمپ دو واحد قصابی بدلیل کشتار غیر مجار دام در ماسال

دو واحد قصابی متخلف در شهرستان ماسال به دلیل کشتار غیر مجاز دام و تهدید علیه بهداشت عمومی پلمپ شدند.

00/02/02
ضبط 269 کیلوگرم فرآورده خام دامی تاریخ منقضی و غیر قابل مصرف در شهرستان ماسال در طرح تشدید نوروز سال 1400

ضبط 269 کیلوگرم فرآورده خام دامی تاریخ منقضی و غیر قابل مصرف در شهرستان ماسال در طرح تشدید نوروز سال 1400

در ایام نوروز سال 1400 تعداد 415 بازدید توسط شبکه دامپزشکی ماسال از مراکز عرضه انجام شد.

00/01/21
بیش از 217 مورد بازدید و کشف 210 کیلو گرم گوشت قرمز و مرغ تاریخ منقضی شده در طرح تشدید نظارت نوروز سال1400 در شهرستان ماسال

بیش از 217 مورد بازدید و کشف 210 کیلو گرم گوشت قرمز و مرغ تاریخ منقضی شده در طرح تشدید نظارت نوروز سال1400 در شهرستان ماسال

طی ده روز نخست طرح تشدید نظارت بهداشتی دامپزشکی، بیش از 217 مورد بازدیدانجام و مقدار 210 کیلو گرم گوشت قرمز و مرغ تاریخ منقضی شده در شهرستان ماسال کشف شد.

00/01/10
طرح تجمیع خدمات رایگان دامپزشکی در روستاهای شهرستان ماسال به مناسبت هفته دامپزشکی

طرح تجمیع خدمات رایگان دامپزشکی در روستاهای شهرستان ماسال به مناسبت هفته دامپزشکی

طرح تجمیع خدمات دامپزشکی شهرستان ماسال در هفته دفاع مقدس

طرح تجمیع خدمات دامپزشکی شهرستان ماسال در هفته دفاع مقدس

پلمب 2 واحد قصابی در بخش شاندرمن شهرستان ماسال

پلمب 2 واحد قصابی در بخش شاندرمن شهرستان ماسال

 ویزیت و واکسیناسیون رایگان دام و طیور به مناسبت هفته دولت در شهرستان ماسال

ویزیت و واکسیناسیون رایگان دام و طیور به مناسبت هفته دولت در شهرستان ماسال

91روز حبس تعزیری مجازات قصاب متخلف توسط دادگاه کیفری ماسال به علت تهدید علیه بهداشت عمومی

91روز حبس تعزیری مجازات قصاب متخلف توسط دادگاه کیفری ماسال به علت تهدید علیه بهداشت عمومی

پلمب یک واحد صنفی قصابی در شهرستان ماسال به دلیل تکرار تخلف کشتار غیر مجاز دام

پلمب یک واحد صنفی قصابی در شهرستان ماسال به دلیل تکرار تخلف کشتار غیر مجاز دام

ضبط 334 کیلوگرم فرآورده خام دامی در مدت 2 ماه اول سال 1400 در بازدید های شبکه دامپزشکی ماسال

ضبط 334 کیلوگرم فرآورده خام دامی در مدت 2 ماه اول سال 1400 در بازدید های شبکه دامپزشکی ماسال

پلمپ دو واحد قصابی بدلیل کشتار غیر مجار دام در ماسال

پلمپ دو واحد قصابی بدلیل کشتار غیر مجار دام در ماسال

ضبط 269 کیلوگرم فرآورده خام دامی تاریخ منقضی و غیر قابل مصرف در شهرستان ماسال در طرح تشدید نوروز سال 1400

ضبط 269 کیلوگرم فرآورده خام دامی تاریخ منقضی و غیر قابل مصرف در شهرستان ماسال در طرح تشدید نوروز سال 1400

بیش از 217 مورد بازدید و کشف 210 کیلو گرم گوشت قرمز و مرغ تاریخ منقضی شده در طرح تشدید نظارت نوروز سال1400 در شهرستان ماسال

بیش از 217 مورد بازدید و کشف 210 کیلو گرم گوشت قرمز و مرغ تاریخ منقضی شده در طرح تشدید نظارت نوروز سال1400 در شهرستان ماسال

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی