بیشتر
تشکیل کلاس آموزشی بیماریهای مشترک و اجرای بازدید مشترک از مراکز عرضه فراورده های خام دامی توسط شبکه دامپزشکی رضوانشهر به مناسبت هفته دامپزشکی

تشکیل کلاس آموزشی بیماریهای مشترک و اجرای بازدید مشترک از مراکز عرضه فراورده های خام دامی توسط شبکه دامپزشکی رضوانشهر به مناسبت هفته دامپزشکی

به مناسبت هفته دامپزشکی یک دوره کلاس آموزشی آشنایی با بیماریهای مشترک بین انسان و دام توسط شبکه دامپزشکی رضوانشهر برگزار شد.

00/07/19
1234 مورد بازدید از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی، رستوران ها و کبابی ها در شش ماهه نخست سالجاری در شهرستان رضوانشهر

1234 مورد بازدید از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی، رستوران ها و کبابی ها در شش ماهه نخست سالجاری در شهرستان رضوانشهر

طی 6 ماهه اول سال جاری 1234 مورد بازدید از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی، رستوران ها و کبابی ها توسط شبکه دامپزشکی رضوانشهر انجام شد.

00/07/14
واکسیناسیون 151هزارو هشتصد و نود راس دام سبک و سنگین توسط شبکه دامپزشکی رضوانشهر از ابتدای 1400 تا کنون

واکسیناسیون 151هزارو هشتصد و نود راس دام سبک و سنگین توسط شبکه دامپزشکی رضوانشهر از ابتدای 1400 تا کنون

طی پنج ماهه اول سال جاری 151هزارو هشتصد و نود راس دام سبک و سنگین توسط شبکه دامپزشکی رضوانشهر برعلیه بیماریهای مشترک و بیماریهای دامی واکسینه شدند.

00/06/08
2هزارو چهارصدو هشتاد و شش مورد بازدید از اماکن عرضه فرآورده های خام دامی در طول سال گذشته و معدوم سازی 2هزارو ششصد کیلو فراورده خام دامی غیر قابل مصرف توسط شبکه دامپزشکی رضوانشهر

2هزارو چهارصدو هشتاد و شش مورد بازدید از اماکن عرضه فرآورده های خام دامی در طول سال گذشته و معدوم سازی 2هزارو ششصد کیلو فراورده خام دامی غیر قابل مصرف توسط شبکه دامپزشکی رضوانشهر

در طول سال 1399 تعداد 2486 مورد بازدید از اماکن عرضه فرآورده های خام دامی، رستوران ها، کبابی ها و آشپزخانه های خانگی توسط کارشناسان دامپزشکی رضوانشهر انجام شد.

00/02/06
واکسیناسیون 300و چهار هزار نوبت سر دام سبک و سنگین و سم پاشی 23هزارو چهارصد و پنجاه راس دام در طول سال 1399 در شهرستان رضوانشهر

واکسیناسیون 300و چهار هزار نوبت سر دام سبک و سنگین و سم پاشی 23هزارو چهارصد و پنجاه راس دام در طول سال 1399 در شهرستان رضوانشهر

در طول سال 1399واکسیناسیون 300و چهار هزار نوبت سر دام سبک و سنگین و سم پاشی 23هزارو چهارصد و پنجاه راس دام توسط شبکه دامپزشکی شهرستان رضوانشهر انجام شد.

00/01/28
طرح تشدید نظارت بهداشتی دامپزشکی بر اماکن عرضه رضوانشهردر تعطیلات نوروزی سال 1400

طرح تشدید نظارت بهداشتی دامپزشکی بر اماکن عرضه رضوانشهردر تعطیلات نوروزی سال 1400

در راستای اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی مقدار 25 کیلوگرم مرغ و آلایش مرغ تاریخ مصرف گذشته ضبط و 3پرونده تخلف بهداشتی توسط شبکه دامپزشکی رضوانشهر به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.

00/01/10
ارائه خدمات رایگان دامپزشکی شهرستان رضوانشهر به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر

ارائه خدمات رایگان دامپزشکی شهرستان رضوانشهر به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر

واکسیناسیون رایگان دام ها، سمپاشی دام و جایگاه دام و برگزاری کلاس آموزشی به مناسبت دهه مبارک فجر در شهرستان رضوانشهرانجام شد.

99/11/21
ضبط 67 کیلوگرم مرغ تاریخ مصرف گذشته در شهرستان رضوانشهر

ضبط 67 کیلوگرم مرغ تاریخ مصرف گذشته در شهرستان رضوانشهر

67 کیلوگرم مرغ تاریخ مصرف گذشته در بازدید مشترک از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی شهرستان رضوانشهر ضبط شد.

99/09/18
کشف و ضبط مقدار 90 کیلوگرم مرغ تاریخ مصرف گذشته در شهرستان رضوانشهر مقدار 90 کیلوگرم مرغ تاریخ مصرف گذشته در شهرستان رضوانشهر

کشف و ضبط مقدار 90 کیلوگرم مرغ تاریخ مصرف گذشته در شهرستان رضوانشهر مقدار 90 کیلوگرم مرغ تاریخ مصرف گذشته در شهرستان رضوانشهر

مقدار 90 کیلوگرم مرغ تاریخ مصرف گذشته توسط بازرسین شبکه دامپزشکی شهرستان رضوانشهر کشف و ضبط مقدار 90 کیلوگرم مرغ تاریخ مصرف گذشته در شهرستان رضوانشهر شد و واحد مرغ فروشی نیز پلمب شد.

99/09/01
ضبط و معدوم سازی بیش از دو تن انواع گوشت قرمز و سفید فاسد در رضوانشهر

ضبط و معدوم سازی بیش از دو تن انواع گوشت قرمز و سفید فاسد در رضوانشهر

در شش ماهه اول سال 99 بیش از دو تن انواع گوشت قرمز و سفید فاسد ضبط و معدوم شد و نیز 1800 مورد مرکز عرضه فرآورده های خام دامی توسط دامپزشکی رضوانشهر مورد بازدید قرار گرفت.

99/07/21
تشکیل کلاس آموزشی بیماریهای مشترک و اجرای بازدید مشترک از مراکز عرضه فراورده های خام دامی توسط شبکه دامپزشکی رضوانشهر به مناسبت هفته دامپزشکی

تشکیل کلاس آموزشی بیماریهای مشترک و اجرای بازدید مشترک از مراکز عرضه فراورده های خام دامی توسط شبکه دامپزشکی رضوانشهر به مناسبت هفته دامپزشکی

1234 مورد بازدید از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی، رستوران ها و کبابی ها در شش ماهه نخست سالجاری در شهرستان رضوانشهر

1234 مورد بازدید از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی، رستوران ها و کبابی ها در شش ماهه نخست سالجاری در شهرستان رضوانشهر

واکسیناسیون 151هزارو هشتصد و نود راس دام سبک و سنگین توسط شبکه دامپزشکی رضوانشهر از ابتدای 1400 تا کنون

واکسیناسیون 151هزارو هشتصد و نود راس دام سبک و سنگین توسط شبکه دامپزشکی رضوانشهر از ابتدای 1400 تا کنون

2هزارو چهارصدو هشتاد و شش مورد بازدید از اماکن عرضه فرآورده های خام دامی در طول سال گذشته و معدوم سازی 2هزارو ششصد کیلو فراورده خام دامی غیر قابل مصرف توسط شبکه دامپزشکی رضوانشهر

2هزارو چهارصدو هشتاد و شش مورد بازدید از اماکن عرضه فرآورده های خام دامی در طول سال گذشته و معدوم سازی 2هزارو ششصد کیلو فراورده خام دامی غیر قابل مصرف توسط شبکه دامپزشکی رضوانشهر

واکسیناسیون 300و چهار هزار نوبت سر دام سبک و سنگین و سم پاشی 23هزارو چهارصد و پنجاه راس دام در طول سال 1399 در شهرستان رضوانشهر

واکسیناسیون 300و چهار هزار نوبت سر دام سبک و سنگین و سم پاشی 23هزارو چهارصد و پنجاه راس دام در طول سال 1399 در شهرستان رضوانشهر

طرح تشدید نظارت بهداشتی دامپزشکی بر اماکن عرضه رضوانشهردر تعطیلات نوروزی سال 1400

طرح تشدید نظارت بهداشتی دامپزشکی بر اماکن عرضه رضوانشهردر تعطیلات نوروزی سال 1400

ارائه خدمات رایگان دامپزشکی شهرستان رضوانشهر به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر

ارائه خدمات رایگان دامپزشکی شهرستان رضوانشهر به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر

ضبط 67 کیلوگرم مرغ تاریخ مصرف گذشته در شهرستان رضوانشهر

ضبط 67 کیلوگرم مرغ تاریخ مصرف گذشته در شهرستان رضوانشهر

کشف و ضبط مقدار 90 کیلوگرم مرغ تاریخ مصرف گذشته در شهرستان رضوانشهر مقدار 90 کیلوگرم مرغ تاریخ مصرف گذشته در شهرستان رضوانشهر

کشف و ضبط مقدار 90 کیلوگرم مرغ تاریخ مصرف گذشته در شهرستان رضوانشهر مقدار 90 کیلوگرم مرغ تاریخ مصرف گذشته در شهرستان رضوانشهر

ضبط و معدوم سازی بیش از دو تن انواع گوشت قرمز و سفید فاسد در رضوانشهر

ضبط و معدوم سازی بیش از دو تن انواع گوشت قرمز و سفید فاسد در رضوانشهر

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی