خلاصه عملكرد اداره كل دامپزشكي استان گيلان به تفکیک ادارات


بهداشت و مدیریت بيماريهاي دامي

نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذایی

بهداشت و مدیریت بيماريهاي آبزيان

بهداشت و مدیریت بيماريهاي طيور ، زنبور عسل و كرم ابريشم

فن آوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

قرنطینه و امنیت زیستی

آزمایشگاه


 

   دانلود فایل : 3mahe1399.pdf           حجم فایل 488 KB
   دانلود فایل : 12mahe1398.pdf           حجم فایل 704 KB
   دانلود فایل : 6mahe1398.pdf           حجم فایل 485 KB
   دانلود فایل : 3mahe1398.pdf           حجم فایل 488 KB