خلاصه عملکرد اداره کل دامپزشکی استان گیلان به تفکیک ادارات


بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان

بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور ، زنبور عسل و کرم ابریشم

فن آوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

قرنطینه و امنیت زیستی

آزمایشگاه


 

لینک کوتاه