اخبار و رویدادهای اداره کل دامپزشکی گیلان را در صفحات رسمی ما دنبال کنید:

���� آدرس کانال پیام رسانه ایتا

https://eitaa.com/gilivo  ����

���� آدرس کانال پیام رسان بله

https://ble.ir/gilivo  ����

✍  روابط عمومی اداره کل دامپزشکی گیلان

لینک کوتاه