پست الکترونیک کارکنان دامپزشکی گیلان

 

::: مدیریت
مدیر کل head.gilan@ivo.ir
اداره حقوقی و ارزیابی عملکرد law.gilan@ivo.ir
حراست he.gilan@ivo.ir
روابط عمومی relation.gilan@ivo.ir
دفتر نمایندگی ولی فقیه hnvf.gilan@ivo.ir
::: معاونت سلامت
معاون سلامت tech.gilan@ivo.ir
:: اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی Adcs.gilan@ivo.ir
:: اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان aqdcs.gilan@ivo.ir
:: اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور و زنبور عسل و کرم ابریشم Pdcs.gilan@ivo.ir
:: اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی health.gilan@ivo.ir
:: اداره قرنطینه و امنیت زیستی qu.gilan@ivo.ir
:: اداره تشخیص و درمان ptl.gilan@ivo.ir
::: معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی adsu.gilan@ivo.ir

:: اداره امور مالی

fin.gilan@ivo.ir
:: اداره امور اداری رفاه و پشتیبانی adaf.gilan@ivo.ir
:: اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحول اداری it.gilan@ivo.ir
:: اداره برنامه و بودجه plan.gilan@ivo.ir

 

لینک کوتاه