بمنظور شفاف سازی و اطلاع رسانی از عملکرد و فعالیت های دستگاه، مستندات مربوطه در 5 محور ذیل ارائه می گردد:

 

1- اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کارها

 پژوهش ها تا پایان سال 1402

جزوات آموزشی سال 1401

جزوات آموزشی سال 1402

 

 

2- اطلاعات تفضیلی هزینه کرد سالانه دستگاه

 

3- اطلاعات قراردادهای دستگاه

 

4- فهرست مناقصات و مزایدات

5- فهرست مجوزهای اعطایی توسط سازمان

 

لینک کوتاه