اهداف اداره کل دامپزشکی گیلان:

1. تأمین بهداشت، سلامت و فراهم کردن رفاه دام ، کنترل، پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دامی.

2. تأمین و تضمین بهداشت و سلامت فرآورده‌های  دامی.

3. پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مشترک انسان و دام.

4. راهم کردن شرایط ورود به بازارهای جهانی، توسعه پایدار و سرمایه گذاری در بخش دام

5. اجرای الزامات ، مقررات و دستورالعمل های بهداشتی سازمآن‌های بین المللی مرتبط

 


شرح وظایف اداره مبارزه با بیماریهای دامی :

1- تامین سلامت و بهداشت دام از طریق اجرای برنامه های پیشگیری و مبارزه بر علیه بیماریهای دامی

2- اجرای برنامه پیشگیری و کنترل بر ضد بیماریهای واگیر دار غیر بومی دامی شایع در استان .

3- تهیه واکسن و مایه های مورد نیاز استان با رعایت زنجیر سرد و توزیع آن .

4- مبارزه بر علیه بیماریهای واگیر دامی از طریق واکسیناسیون دام .

5- اجرای طرح محوری مبارزه بر علیه بیماریهای انگلی خارجی و داخلی دام .

6- مبارزه بر علیه بیماریهای مشترک بین انسان و دام .

7- تهیه و ارسال گزارش به سازمان دامپزشکی کشور .

8- شناسایی ، جمع آوری ، پردازش و نگهداری اطلاعات و آمار مورد نیاز .

 

اداره مبارزه با بیماریهای طیور ، زنبور عسل و کرم ابریشم :

1- ارائه خدمات بهداشتی به مرغداران ، زنبورداران و نوغانداران

2- نظارت و کنترل کلیه امور بهداشتی شرکت های مرغ مادر و کارخانجات جوجه کشی استان

3- بررسی وقوع تلفات شدید و ناگهانی در سطح مرغداریها ، زنبورستانها و نوغانداریهای استان از طریق بازدید و نمونه برداری و انجام آزمایشات لازمه .

4- کنترل کیفی جوجه های یک روزه دریافتی توسط مرغداریهای استان از طریق انجام آزمایشات لازمه( MS, MG و کشت قارچی)

5- شناسائی ، جمع آوری ، پردازش و نگهداری اطلاعات و آمار مورد نیاز

6- تهیه و ارسال گزارش به سازمان دامپزشکی کشور .

7- پیش بینی مواد بیولوژیک ، واکسنها و مواد داروئی با هماهنگی شبکه های دامپزشکی و اعلام نتایج به سازمان و پیگیری و نظارت بر توزیع آنها

8- کسب آخرین اطلاعات علمی و فنی از منابع داخلی و خارجی در مورد ریشه کنی بیماریهای واگیر طیور ، زنبور عسل و کرم ابریشم .

9- نظارت بر حسن اجرای برنامه های مبارزه و مایه کوبی علیه بیماریهای واگیر طیور و هم چنین بیماریهای زنبور عسل و کرم ابریشم ، تجزیه و تحلیل آنها و انتخاب بهترین و مؤثرترین طریقه برای کنترل ریشه کنی آنها .

 

شرح وظایف اداره بررسیها ، آموزش و مراقبت بیماریهای دامی :

1- برقراری سیستم مراقبت از بیماریهای دامی ( سرویلانس سیستم)

2-آموزش پرسنل فنی دامپزشکی استان از طریق برگزاری کلاسهای داخلی و اعزام به کلاسهای خارج از استان .

3- آموزش دامداران ، مرغداران روستایی و عشایری از طریق کلاسهای کوتاه مدت حضوری و برنامه های رادیو و تلویزیونی و چاپ نشریات ، تراکت و بروشور .

4- بررسی بیماریهای دامی ، شناسایی مناطق آلوده و کانونها و راه سرایت و طرز انتقال بیماریها و تهیه گزارشات لازم .

5- شناسایی ، جمع آوری ، پردازش و نگهداری اطلاعات و آمار مورد نیاز .

6- تهیه و ارسال گزارش به سازمان دامپزشکی کشور .

7- تهیه و ارسال گزارش به سازمان دامپزشکی کشور .

8- شناسایی ، جمع آوری ، پردازش و نگهداری اطلاعات و آمار مورد نیاز .

 

شرح وظایف روابط عمومی :

1- انجام امور مربوط به اطلاع رسانی با هماهنگی رسانه های گروهی جهت ارائه عملکرد اداره کل .

2- برگزاری سمینارها ، نشست ها و جلسات مورد نیاز با هماهنگی سایر واحد ها و مدیریت .

3- تدوین برنامه دیدارهای مردمی مدیریت با ارباب رجوع و رسانه های گروهی .

4- تهیه  و ارسال گزارش به سازمان دامپزشکی کشور .

 

شرح وظایف اداره امور عمومی :

1- اجرای آئین نامه ها و دستورالعملهای اداری و استخدامی با رعایت مقررات مربوطه و در چارچوب اختیارات تفویضی .

2- نظارت بر حسن انچام کار واحد کارگزینی و رفاه .

3- نظارت بر حسن انجام کار واحد خدمات و کارپردازی .

4- نظارت بر حسن انجام کار واحد  دبیرخانه و ماشین نویسی .

5- نظارت بر حسن انجام کار واحد انباردار ، سرایدار و نگهبان .

6- نظارت بر حسن انجام کار کلیه کارکنان .

7- انجام کلیه امور پرسنلی از جمله صدور احکام ، ترفیعات ، نقل و انتقال ، مرخصی و ... در چارچوب ضوابط ابلاغی .

8- بررسی نیازمندیهای رفاهی کارکنان و تهیه و اجرای طرحهای رفاهی .

9- انجام اقدامات لازم در خصوص حفظ و حراست خودروها ، ساختمانها و دیگر تاسیسات .

 

شرح وظایف اداره امور مالی :

1- اجرای آئین نامه ها و دستورالعملهای مالی با رعایت مقررات مربوطه .

2- دریافت مجوزهای پرداخت با توجه به درخواست ارباب رجوع .

3- تنظیم اسناد و اجرای مراحل قانونی مربوط به تامین اعتبار و ضوابط اجرائی .

4- تائید اسناد ذیحسابی و مدیر کل

5- صدور چک جهت پرداخت و تحویل آن به ارباب رجوع .

6- نظارت بر حسن انجام کار امین اموال .

7- درخواست وجه و وصول وجوه اعتبارات مصوب در قانون بودجه از خزانه اداره کل .

8- ثبت دفاتر و نگهداری اعتبارات وصولی به تفکیک برنامه ها ، طرحها ، پروژه ها ، فصول و مواد هزینه و اجرای مفاد موافقتنامه های مبادله شده .

9- تنظیم اسناد هزینه و لیست های حقوق و مزایای کارکنان ، همچنین پرداخت آنها .

10- تنظیم فرمهای مالیاتی و تکمیل و ارسال آن به حوزه مالیاتی مربوطه .

11- ثبت و نگهداری دفاتر بانک و تهیه صورت مغایر بانکی هر یک از حسابها .

12- تهیه گزارشها ی مالی  و ارسال آن به مراجع ذیصلاح .

 

شرح وظایف اداره بهداشت و مبارزه با بیماریهای آبزیان :

1- بازدید دوره ای و نظارت مستمر بر مراکز تکثیر ماهیان سرد آبی و گرمایی .

2- بررسی وقوع تلفات شدید و ناگهانی در مراکز تکثیر و پرورش ماهی از طریق بازدید ، نمونه برداری وانجام آزمایشات لازمه .

3- تشخیص ودرمان بیماریهای ماهی .

4- ارائه خدمات بهداشتی به پرورش دهندگان ماهی .

5- شناسایی ، جمع آوری ، پردازش و نگهداری اطلاعات و آمار مورد نیاز .

6- تهیه و ارسال گزارش به سازمان دامپزشکی کشور .

 

شرح وظایف اداره دارو ، درمان و آزمایشگاهها :

1- صدور پروانه های مختلف اعم از داروخانه های دامی ،درمانگاه ، بیمارستان ، آزمایشگاه و مراکز درمانی .

2- بازدید دوره ای و مستمر از درمانگاهها ، داروخانه ها ، آزمایشگاه ، مطب و مراکز پخش دارو .

3- بررسی شکایات مراجعین .

4- آزمایش کشت میکروبی ، آنتی  بیوگرام ، MG ، SP ، MS  ، AI ، ND ، آزمایشات آبزیان ، زنبور عسل ، آنالیز موارد غذایی دام و طیور ، کشت میکروبی مواد خام غذایی ( گوشت قرمز ، مرغ ، ماهی ) و غیره ....

5- نظارت بر حسن اداره و نحوه فعالیت درمانگاهها ، آزمایشگاههای بخش خصوصی در سطح استان .

6- کنترل توزیع مواد بیو لوژیکی و داروئی در سطح استان و نظارت بر حسن جریان فعالیت داروخانه های مجاز دامپزشکی .

7- شناسایی ، جمع آوری ، پردازش و نگهداری اطلاعات  و آمار مورد نیاز .

8- تهیه و ارسال گزارش به سازمان دامپزشکی کشور .

9- پی گیری تامین اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز در سطح استان .

10- شناسایی ، جمع آوری ، پردازش و نگهداری اطلاعات و آمار مورد نیاز .

11- تهیه و ارسال گزارش به سازمان دامپزشکی کشور.

 

شرح وظایف اداره نظارت بر بهداشت عمومی :

1- صدور پروانه بهداشتی مراکز جمع آوری شیر .

2- صدور پروانه بهداشتی تاسیس ،بهره برداری و تمدید واحدهای پرورشی دام و طیور ، کارخانجات جوجه کشی ،کشتارگاهها ، کارخانجات خوراک دام و طیور ، مراکز بسته بندی ، میادین دام و دیگر وابسته های دامی.

3- صدور پروانه اشتغال به حمل بهداشتی فرآورده های خام دامی جهت وسائط نقلیه مجاز .

4- تائید یه بهداشتی جهت صادرات فر آورده های آبزیان به اتحادیه اروپا .

5- نظارت بهداشتی ( در قالب مسئولین بهداشتی ) بر کشتارگاههای دام و طیور ، مزارع مرغ اجداد ، مزارع مرغ مادر ، کارخانجات جوجه کشی ، مرغداریهای گوشتی ، کارخانجات پودر ماهی ، مراکز بسته بندی فر آورده های خام دامی ودامداریها .

6- کنترل و نظارت بهداشتی بر مراکز تهیه ، عمل آوری و بسته بندی فرآورده های خام دامی و همچنین مراکر توزیع و عرضه آنها .

7- کنترل و بازرسی دام و طیور قبل از کشتار و بازرسی لاشه پس از کشتار در کشتارگاهها .

8- کنترل بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام و کشتارگاهها

9- شناسائی ، جمع آوری ، پردازش و نگهداری اطلاعات و آمار مورد نیاز .

10- تهیه و ارسال گزارش به سازمان دامپزشکی کشور .

 

شرح وظایف اداره قرنطینه :

1- انجام اقدامات لازم در جهت پیشگیری از احتمال سرایت و نفوذ بیماریها ی واگیر دامی و اگزوتیک به داخل استان .

2- صدور گواهی و مجوزهای بهداشتی حمل دام  ، فرآورده های خام دامی و مواد اولیه خوراک دام .

3- کنترل گواهی ها و صدور مجوزهای بهداشتی صادرات و واردات دام زنده و همچنین فر آورده های خام دامی و همچنین مجوزهای بین استانی .

4- اجرای برنامه های کنترل بهداشتی ، نقل و انتقال دام و فرآورده های خام دامی .

5- انجام اقدامات قرنطینه ای و کنترلی در کانون بیماریهای ناشناخته .

6- شناسائی ، جمع آوری ، پردازش و نگهداری اطلاعات و امار مورد نیاز .

7- تهیه و ارسال گزارش به سازمان دامپزشکی کشور .

8- کنترل بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام و کشتارگاهها

9- شناسائی ، جمع آوری ، پردازش و نگهداری اطلاعات و آمار مورد نیاز .

10- تهیه و ارسال گزارش به سازمان دامپزشکی کشور .

لینک کوتاه