خلاصه عملكرد اداره كل دامپزشكي استان گيلان به تفکیک ادارات


بهداشت و مدیریت بيماريهاي دامي

نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذایی

بهداشت و مدیریت بيماريهاي آبزيان

بهداشت و مدیریت بيماريهاي طيور ، زنبور عسل و كرم ابريشم

فن آوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

قرنطینه و امنیت زیستی

آزمایشگاه