چارت ارتقاء سلامت اداری


 

بازرس معتمد :  مرتضی آئینه چی 

تلفن : 32333356-013      موبایل :  09115006584     ایمیل : law.gilan@ivo.ir

آدرس : رشت - خیابان نامجو - روبروی بیمارستان سوانح سوختگی ولایت - اداره کل دامپزشکی استان گیلان    کدپستی : 4193733836

 

مدیر حراست :  دکتر حمید سرهندی 

تلفن : 33368809-013      موبایل :  09111437618     ایمیل : h.sarhandi@ivo.ir

آدرس : رشت - خیابان نامجو - روبروی بیمارستان سوانح سوختگی ولایت - اداره کل دامپزشکی استان گیلان    کدپستی : 4193733836

 

هیات رسیدگی به تخلفات اداری :  مهندس ضیاء فیض پور

تلفن :  16-33320014-013      

آدرس : رشت - میدان فرهنگ - خیابان پرستار - خیابان آتش نشان - سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

لینک کوتاه