كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
خبر ویژه :
  سم پاشی و مبارزه با انگلهای خارجی دام در دامداری های شهرستان رشت   سم پاشی و مبارزه با انگلهای خارجی دام در دامداری های شهرستان رشت
  سم پاشی و مبارزه با انگلهای خارجی دام در دامداری های شهرستان رشت   سم پاشی و مبارزه با انگلهای خارجی دام در دامداری های شهرستان رشت
1393/3/24 شنبه
سم پاشی و مبارزه با انگلهای خارجی دام در دامداری های شهرستان رشت
دکتر سیده طاهره شهیدی رییس شبکه دامپزشکی رشت گفت: انگل های خارجی بطور مستقیم و غیر مستقیم تاثیرات گوناگونی بر میز بان خود دارند. با ایجاد ضایعات مکانیکی موجب سوزش و التهاب و افزایش حساسیت در آنها شده و با تغذیه زیاد از خون دام موجبات کم خونی دام را فراهم میکنند و این کم خونی موجب کاهش تولیدات دامی(کاهش وزن وکاهش شیر)میگردد.
برخی از این انگلها علاوه بر خسارات گفته شده باعث انتقال بیماری های دامی و گاهی بیماریهای مشترک می شوند. بنابر این مبارزه با انگلهای خارجی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و موجب افزایش رفاه دامها،ارتقائ کیفیت تولیدات دامی و تامین بخشی از بهداشت عمومی وسلامت انسانها میشود.
با توجه به اینکه فعالیت اغلب انگلهای خارجی دام بویژه کنه ها در بهار با افزایش دما زیاد میشود بهترین زمان  مبارزه با آنها در این فصل می باشد.
در حال حاضر کنترل این انگلها با استفاده از سموم در سراسر جهان از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و بدن و جایگاه دام سم پاشی می گردد.
در این راستا در سال جاری شبکه دامپزشکی شهرستان رشت با هماهنگی دهیاریها و شوراهای اسلامی روستا اقدام به سم پاشی دامها در روستاهای سقالکسار،بهدان و کشل ورزل نموده و این کار در تعداد دیگری از روستا ها ی شهرستان ادامه دارد.

منبع: شبکه دامپزشکی رشت
عكس هاي مرتبط :

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان دامپزشکی کشور است